Ramadani, E. K., and D. Oktayani. “Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa”. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), Vol. 1, no. 2, Oct. 2020, pp. 138-49, doi:10.46367/jps.v1i2.230.