[1]
Ramadani, E.K. and Oktayani, D. 2020. Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. JPS (Jurnal Perbankan Syariah). 1, 2 (Oct. 2020), 138-149. DOI:https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.230.