(1)
Lenap, I. P.; Karim, N. K.; Sasanti, E. E. Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia. jas 2021, 5, 31-43.