Trizuan, T., and S. Andika. “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Peningkatan Modal Bank Syari’ah Mandiri”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 8, no. 2, Dec. 2019, pp. 250-9, doi:10.46367/iqtishaduna.v8i2.178.