[1]
G. Gustani and S. Rohmah, “Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah”, iqtishaduna, vol. 10, no. 1, pp. 62-75, Jun. 2021.