Hendarsyah, D. (2019) “E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0”, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), pp. 171-184. doi: 10.46367/iqtishaduna.v8i2.170.