Hendarsyah, Decky. 2019. “E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8 (2), 171-84. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170.