RACHMAD, D. Penilaian Konsep Qard dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji Indonesia: Suatu Keterangan Konseptual. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, v. 1, n. 1, p. 117-134, 29 Jun. 2012.