Mashuri, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran UMKM Di Era 4.0. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 215-224. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.175