Ashfahany, A. E., Savitri, W. G., & Anggraeni, S. P. (2023). Strategy Of Professional Zakat Fundraising In Zakat Management Institutions. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 12(1), 35-47. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i1.1042