(1)
Mashuri, M. Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan. iqtishaduna 2014, 3, 839-849.