(1)
Gustani, G.; Rohmah, S. Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah. iqtishaduna 2021, 10, 62-75.