(1)
Mashuri, M. Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam. iqtishaduna 2018, 7, 144-151.