[1]
Gustani, G. and Rohmah, S. 2021. Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. 10, 1 (Jun. 2021), 62-75. DOI:https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305.